Algemene voorwaarden

Deze website heeft een informerend en dienstverlenend karakter waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Leerpeer is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade berokkend door deze website. Leerpeer is niet verantwoordelijk voor de acties nadat mensen die contact hebben gemaakt via Leerpeer. Leerpeer is niet verantwoordelijk voor betalingen die zijn afgesproken tussen de verschillende gebruikers op de website.
De gebruiker mag de informatie van de website niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van Leerpeer moet je je houden aan een aantal regels.

Account

Bij onjuist gebruik kan je account worden geblokkeerd en kan je de toegang tot Leerpeer worden ontzegd. Wanneer een gebruiker langer dan één jaar niet inlogt op de website kan het account worden verwijderd of opgeruimt. Indien je zelf je account permanent wilt verwijderen moet je een mailtje met dit verzoek sturen naar info@leerpeer.nl

Verboden gebruik

Je mag geen content toevoegen aan de site die in strijd is met de auteursrechten
Je mag geen spam versturen via leerpeer.nl
Je mag geen confronterende taal gebruiken

Spam

Voor de correcte werking van de website kunnen er e-mails worden verstuurd. We proberen zo min mogelijk en alleen nuttige e-mails te versturen.

Privacy beleid

We zullen zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zullen nooit worden doorverkocht of anderzins verhandelt. Wel kunnen anonieme gebruikersgegevens worden gebruikt voor onderzoek en voor het verbeteren van de website. Tijdens het gebruik van Leerpeer zullen verschillende gebruiksgegevens worden opgeslagen.

Copyright

Voor deze website is Paul Snijders verantwoordelijk namens het bedrijf Pauls innovatiebureau.

Indien er door een gebruiker materiaal is toegevoegd waarvoor geen rechten zijn bemachtigt dan kan dat gemeld worden door een mail te sturen naar info@leerpeer.nl Het materiaal zonder rechten zal dan zo snel mogelijk worden verwijderd van de site.

Cookies

Deze site gebruikt cookies enkel voor de technische werking van de site. Er worden geen cookies gebruikt voor het tonen van advertenties of het bijhouden van statistieken.

Contracten van scholen

Contracten door scholen afgesloten vallen onder de algemene voorwaarden van Pauls innovatiebureau.